The EXECUTE permission was denied on the object ‘sp_start_job’, database ‘msdb’, schema ‘dbo’ – rozwiązanie problemu

Niedawno natknąłem się na problem z wywołaniem procedury sp_job_start w bazie MS SQL. Dzięki niej możemy wykonać dowolnego joba, niezależnie od harmonogramu. Aby wywołać tą procedurę, użytkownik został dodany do następujących grup: SQLAgentUserRole SQLAgentReaderRole SQLAgentOperatorRole Jednak nie zawsze to wystarcza i błąd dalej występuje (tak było w moim przypadku). Okazuje się, że nie wszystkie grupy … Czytaj dalej The EXECUTE permission was denied on the object ‘sp_start_job’, database ‘msdb’, schema ‘dbo’ – rozwiązanie problemu